Telefonía IP

La Telefonia IP és una tecnologia que permet integrar en una mateixa xarxa – basada en protocol IP – les comunicacions de veu i dades. Moltes vegades s’utilitza el terme de xarxes convergents o convergència IP, al·ludint a un concepte una mica més ampli d’integració en la mateixa xarxa de totes les comunicacions (veu, dades, vídeo, etc.).

Aquesta tecnologia fa ja molts anys que és al mercat (des de finals dels 90) però no ha estat fins fa poc que s’ha generalitzat gràcies, principalment, a la millora i estandardització dels sistemes de control de la qualitat de la veu ( QoS) ia la universalització del servei Internet.

Quan parlem d’un sistema de telefonia IP estem parlant d’un conjunt d’elements que degudament integrats permeten subministrar un servei de telefonia (basat en VoIP) a l’empresa. Els elements bàsics que formen aquest sistema són: la centraleta IP, el Gateway IP i els diferents telèfons IP.

Els principals avantatges de la telefonia IP són la simplificació de la infraestructura de comunicacions a l’empresa, la integració de les diferents seus i treballadors mòbils de l’organització en un sistema unificat de telefonia – amb gestió centralitzada, trucades internes gratuïtes, pla de numeració integrat i optimització de les línies de comunicació – la mobilitat i l’accés a funcionalitats avançades (bústies de veu, IVR, ACD, CTI, etc.)

 

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_IP .